10.8V 充電式インパクトドライバー TID-108

 

10.8V 充電式インパクトドライバー TID-108

軽量&パワー
D I Y作業に 軽くて使いやすい

 

セット内容

© 2022 tinova